Assambus

Assambus-Vänskapsföreningen Sverige-Burkina Faso startade 1986 och har idag drygt 100 medlemmar. Föreningens mål är att sprida kännedom om Burkina Faso i Sverige och verka för ett ökat utbyte mellan de båda länderna.

Föreningens behov var att enklare kunna uppdatera webbplatsen. Facebooksidan infogades samt delningsfunktioner till sociala medier gör det lättare för medlemmar och besökare att sprida information.

Webbdesign: Kreatiwebb

Webbplatsen: assambus.se