Hållbar webbplats – hur gör man?

Det finns ett stort antal sätt att arbeta igenom en webbplats för att göra den grönare. Här är några exempel på vad man kan tänka på.

Hosting

Det uppenbara som man kanske först tänker på är att titta på hur det är med webbhotellet. Drivs deras webbservrar med förnyelsebar energi?

Bilder

Sedan finns det mycket som kan göras med webbplatsen för att minska dess klimatavtryck. Det som väger mest på webbplatser är bilderna. Att ha en genomtänkt strategi för bildbehandling och optimering leder till mycket besparing vad gäller både lagring och laddning vid visning.

Typsnitt

Att val av typsnitt kan påverka laddningstid kanske är överraskande. Kan man välja systemtypsnitt som är installerade på våra olika enheter slipper man laddningstider helt, men annars finns det möjligheter att minska på typsnittsfiler och konvertera till bättre format.

Innehåll

Är det strukturerat så att det är lätt för besökaren att hitta rätt information d.v.s. är det genomtänkt och tydligt? Är texterna skrivna så att endast det som är användbart visas?

Allt vi gör för att våra webbplatser ska bli mer hållbara förbättrar dom på andra sätt. Bättre SEO-ranking, prestanda och användarupplevelse. En hållbar webbplats är helt enkelt en bättre webbplats.

Arbetsprocessen vid webbutveckling

Vi träffas för ett inspirationsmöte och försöker skaffa en uppfattning om varumärket, verksamheten, målgrupp, innehåll, struktur, grafisk profil, teknisk plattform och kopplingar till andra system. Vi går igenom mål, strategi, funktionalitet, budget och vilka moment du behöver hjälp med. Först därefter kan en offert lämnas.

Förslag på gränssnitt, vilket oftast grundar sig på den befintliga grafiska profilen och vår diskussion, tas fram . Skisserna kommer att visa hur gränssnittet för webben kommer att se ut i sin helhet med: navigation, siddisposition, färgskala, typografi, manér för bilder, illustrationer och grafiska element. Skisserna godkänns innan programmering påbörjas.

Innehållet struktureras utifrån målgruppens behov med beskrivande huvudrubriker och underliggande rubriker eller rubriknivåer. Arbetet resulterar i ett strukturschema som ger full överblick över webbens innehåll och omfång. Strukturschemat godkänns innan vi går vidare till nästa steg.

Utifrån samma strukturschema kan man sedan börja producera innehållet i form av texter, bilder, illustrationer och grafiska element. Oftast läggs innehåll på några exempelsidor,ibland på alla sidor. Efter utbildningen kommer ni själva kunna fortsätta fylla webben med innehåll. Om ni vill ha hjälp med att skapa texter förmedlas kontakt med bra skribenter.
Med designen och strukturen som grund byggs webbplatsen i testmiljö på vald teknisk plattform och webbhotell. Navigationen och sidstrukturen skapas. Gränssnittet realiseras i form av olika mallsidor. Därefter utvecklas och installeras funktioner valda för projektet. Under programmeringsfasen är det bra med avstämningar med jämna mellanrum.
Det kan finns andra system som ska integreras med webbplatsen. Det kan vara t.ex. medlemsregister, bokningssystem, betalningslösningar eller kopplingar till sociala medier. Om ni har behov av sådan integration eller utveckling av funktioner som inte finns med i webbpubliceringsverktyget kan detta erbjudas.

Kvalitetssäkring innebär allt från buggfix till att kontrollera att designen stämmer överens med tidigare skisser. Men också att det ser bra ut och fungerar på valda plattformar, webbläsare och system. När allt fungerar och allt innehåll är på plats läggs ett Google analytics-konto med spårningskod för besöksstatistik upp. Sedan är det dags för lansering.

Utbildning i webbverktyget ingår, så att alla berörda behärskar att uppdatera webbplatsen. Till er hjälp får ni en manual som är anpassad till hur er webbplats är uppbyggd. Målet är att ni ska klara er så långt som möjligt själva när det gäller att uppdatera innehållet på webbplatsen.

Grunden för att följa besöksstatistiken på webben är Google Analytics. Ett par månader efter lanseringen kan det vara intressant att se över besöksfrekvensen och besökarens beteende. Här kan handfasta tips om förbättringar ges och förmedling till ytterligare hjälp med sökmotoroptimering.

Support ges utan krångliga abonnemang eller avtal. En tidrapport sätts upp och därifrån faktureras supporten med jämna mellanrum. Minsta tid som rapporteras är en kvart. Ambitionen är att svara på frågor och problem så fort som möjligt. Akuta problem tas, om möjligt, om hand även på kvällar och helger. Om nya behov dyker upp som till exempel uppgradering, felsökning eller större ändringar kan offert eller timdebitering erbjudas.
WordPress utvecklas ständigt och får nya versioner med jämna mellanrum. Nya och förbättrade funktioner samt ökad säkerhet är anledningen. Även designtemat och tilläggen behöver uppgraderas ibland, dels av samma orsak men också för att fungera bra tillsammans med nya versioner av WordPress. Att hålla sin webbplats uppdaterad är också en viktig del i arbetet med att skapa och vidmakthålla en hållbar webbplats med bättre prestanda.