Enterfonder

Vårt uppdrag: att bygga en ny webbplats som var responsiv och där marknadsanalyserna blev tillgängliga och delningsbara.
En koppling mellan ett formulär om anmälan för nyhetsbrev och Limedatabas för prenumerationsfunktion programmerades.

Webbdesign: Splay Reklam