Expedition Rädda Östersjön – ge Östersjön en chans!

Expeditionen utgår från mål 14.1, av FN:s globala hållbarhetsmål, som syftar till att minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.

Expedition Rädda Östersjön är en vidareutveckling av Initiativet Hållbara Hav som startades av Briggen Tre Kronor .

Man arbetar genom att utbilda ungdomar och allmänhet till en ökad förståelse för varför våra beslutsfattare måste agera för att rädda Östersjön. På det viset kan man återskapa en fungerande relation mellan samhället och havet.

Kreatiwebb är partner till expeditionen.

Webbplatsen: https://expeditionbalticsea.se