Gnisvärd och Tofta strand – ett gemensamt ansvar

Föreningen Gnisvärd och Tofta strand är i sin tur en förening för samverkan mellan företag och samfälligheter utmed stranden. Dessa utgör föreningens medlemmar och sköter stranden med gemensamma krafter.

Som privatperson kan man stödja föreningen som stödmedlem, via bidrag eller genom att delta i aktiviteter.

Webbplatsen: toftagnisvard.se