Green Onion – hållbarhet och kommunikation

2020 startade den ekonomiska föreningen Green Onion. Målet är en värld med hållbara företag. Som fristående konsulter inom hållbarhet och kommunikation får du hjälp med allt från utbildning, rådgivning och affärsutveckling till kommunikation längs hela hållbarhetsresan. Tillsammans med dig skapas ett hållbart och lönsamt företagande i en cirkulär ekonomi.