Lärarstiftelsen

Lärarstiftelsen finns för att lärare finns. Deras uppgift är att stötta lärarna i deras yrkesroll och yrkesutveckling. Det gör de genom stipendier, forskning och genom olika typer av projekt.

Webbdesign: Russindesign

Webbplatsen: www.lararstiftelsen.se