Asfaltboken

1962 bildades Föreningen för Asfaltbeläggningar i Sverige. Dess syfte var att verka för den tekniska utvecklingen av asfaltbeläggningar i Sverige. 1995 utgavs den första utgåvan av ”Asfaltboken” och 1999 publicerades Asfaltboken på Internet första gången.

Speciell utskriftsfunktion för snygga utskrifter är installerad.

Webbplatsen: asfaltboken.se