We are Survivors

”We are survivors” är ett initiativ för att lyfta fram dig som är nyanländ, har tagit dig igenom svårigheter och nu drömmer om ett nytt liv. Kön, ålder, sexuell läggning eller sjukdomar ska inte stoppa den. Drömmen om ett liv. Ett bra liv. Ditt eget. Projekt initierat av RFSL Dalarna som sedan sprids över hela Sverige.

Projektledare, design och copy: Magic Circle

Webbplatsen: www.wearesurvivors.se