BRF Lycksaligheten

På Hornsbergsstrand på Västra Kungsholmen byggdes ca 2010 och alla kvarter fick namn från de koloniområden som låg här i början av förra seklet. 2010 byggde vi en webbplats åt den nybildade borstadsrättsföreningen.

De ca 50 medlemmarna kan logga in på medlemssidor och se mer information.

Webbplatsen: lycksaligheten.se