The Council

The Council är experter på finansiell verksamhet. Vi täcker både ledningsverksamhet, affärsverksamhet, risk och compliance, operations, administration, kommunikation och IT.

Webbuppdraget var att slutföra skapandet av en ny webbplats. Helt enkelt ta vid där någon annan slutat. Med hjälp av den grafiska profilen och engagerad VD lanserades webbplatsen strax innan jul 2020 med önskade och genomarbetade funktioner.