Prata om det

På webbplatsen finns material, metoder, intervjuer och konkreta arbetsredskap, som tagits fram inom Fritidsforums ”Projekt I.D.” – ett treårigt projekt med stöd av Arvsfonden. Det handlar om identitet och delaktighet på sociala medier med särskilt inriktning på unga med funktionsvariationer.

Webbplatsen: www.prataomdet.nu/