Nyckeltalsinstitutet

Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organisationer i Sverige.
Affärsidén är att erbjuda nyckeltal för kartläggning och analys av företagets viktigaste resurs – Personalen – för att bidra till styrning mot framgång.

Webbdesign: Splay Design

Samarbete och sökoptimering: Webbreda