Svenska Settlementförbundet

Svenska Settlementförbundet är en samlande idéaktör för fritidsgårdar, Hemgårdar, Allaktivitetshus m.fl. och för att lokalt arbeta för att främja social tillit och trygghet i bostadsområdena. När lokala förutsättningar ges för unga, vuxna och äldre att träffas kring intressen och aktiviteter, stärks relationerna.

Webbplatsen: www.settlements.se